Tästä artikkelista saat tietoa henkivakuutuksen syistä. Taloudellisten kustannusten vuoksi kaikki kuluttajat eivät ole vakuuttuneita siitä, että he tarvitsevat henkivakuutusta. Vakuutuksesta aiheutuvien lisäkustannusten perusteleminen kaikkien muiden kuukausittain joutuvien laskujen lisäksi voi olla vaikeaa. Mutta olipa ikäsi tai elämänvaiheesi mikä tahansa, on tärkeää olla vakuutettu. Tässä viisi syytä.

Menetettyjen tulojen korvaaminen


Henkivakuutus voi korvata vakuutetun kuollessa lakkaavat tulot ja auttaa eloonjääneitä etenemään taloudellisesti. State Farmin mukaan voi olla haastavaa yrittää ylläpitää elintasoa palkansaajan kuoleman jälkeen. Tämä pätee erityisesti kotitalouksiin, joissa on erityistarpeita omaavia perheenjäseniä. Henkivakuutuksen tuottama tulonkorvaus auttaa edunsaajia selviytymään tavanomaisista päivittäisistä asumismenoista käyttölaskuista automaksuihin. Henkivakuutuksen tulonkorvauskyky on myös erittäin hyödyllinen asuntolainamaksun kanssa tekemisissä oleville perheille.

Asuntolainasi suojaaminen


Asuntolainasuoja on yksi erityisesti määräaikaisen henkivakuutuksen tärkeimmistä eduista. Monet vakuutuksenottajat ostavat määräaikaisen vakuutuksen omaisuudensuojaksi ja mukauttavat vakuutustaan asuntolainansa maksun kanssa.

Useimmat suuret vakuutusyhtiöt korostavat asuntolainasuojaa ensisijaisena syynä, miksi kuluttajien tulisi hankkia henkivakuutus. Esimerkiksi Nationwide huomauttaa, että näiden vakuutusten maksuja voidaan käyttää asuntolainan maksamiseen yhtenä kertasummana tai auttamaan edunsaajia pysymään maksujen perässä niiden erääntyessä.

Monet Nationwiden henkivakuutusasiakkaista valitsevat vakuutukset, joiden ehdot on suunniteltu vanhenemaan, kun heidän asuntolainansa maksetaan pois.
Kuten monet suuret palveluntarjoajat, Nationwide tarjoaa myös alenevia vakuutuksia, joiden kuolemantapausetu pienenee ajan myötä asuntolainojen saldon myötä. Lyhentyvät laina-ajat vanhenevat yleensä, kun asuntolaina on maksettu kokonaisuudessaan.
Asuntolainan suoja on suuri huolenaihe useimmille kuluttajille, varsinkin kun otetaan huomioon, että se on suurin yksittäinen osto, jonka suurin osa ihmisistä koskaan tekee. Asuntolainaasi sitomiesi rahojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, ja laadukas henkivakuutus auttaa sinua tekemään sen myös kuolemasi tapauksessa.

Lapsesi koulutuksen rahoittaminen


Nykyään keskiasteen jälkeiset koulutuskulut ovat yleensä toisella sijalla asuntolainakulujen jälkeen, kun mitataan kuluttajien niihin käyttämää keskimääräistä rahamäärää. Lapsen korkeakoulu- tai yliopistokulujen rahoittaminen vaatii vuosien ahkeria säästöjä.

Yksi henkivakuutuksen suurista eduista on, että se voi tarjota kertasumman käteistä, joka auttaa kattamaan koulutuskustannukset, jos vakuutetulle tapahtuu jotain.
Henkivakuutukseen liittyvä koulutuskorvaus on jälleen yksi esimerkki monista tavoista, joilla laatupolitiikka voi auttaa perheitä ylläpitämään elintasoaan läheisen kuoleman jälkeen.
Henkivakuutusta pidetään usein “pakkosäästönä”, termi, joka viittaa siihen, että näihin suunnitelmiin sijoittaminen tarjoaa perheille varat, joita tarvitaan tiettyjen kulujen hoitamiseen vakuutetun kuoleman jälkeen pakottamalla heidät syrjään ja valmistautumaan. edellä aikaansa. Asuntolainojen ja koulutuskulujen lisäksi kiinteistöverot ovat yksi vaikeimmista taloudellisista ongelmista, joita eloonjääneiden on käsiteltävä.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.